izolační systém Zelené střechy

"Zelené střechy" se těší i u nás stále větší oblibě hlavně díky mnoha příznivým vlastnostem. Dobře založená zelená střecha má příznivý vliv nejen pro majitele, ale i pro veřejnost. Tento trend se odrazil i v použití v rozsáhlejších projektech využívající mnohem větší plochy pro pěstování květin a zeleniny.

Doporučená skladba zelené (vegetační) střechy

 1. Parotěsná fólie
 2. Tepelná izolace
 3. Geotextílie
 4. Hydroizolační fólie FATRAFOL 818
 5. Drenážní vrstva (Fatradren)
 6. Smyčková rohož
 7. Geotextílie Fatratex
 8. Substrát
 9. Vegetační vrstva

Pokud se podíváme blíže na pozitivní vlivy zelených střech zjistíme, že vegetační porost reguluje odvodnění městských aglomerací a zejména průmyslových a obchodních zón. Půdní substrát s vegetací je schopný zadržet až 90% objemu vody, což je zajímavý fakt zejména u velkých ploch zasahujících do původní krajiny a měnící její odvodňovací schopnosti.

Zelené střechy a jejich pozitivní funkce

Jednou z nejdůležitějších pozitivních vlastností zelené střechy je zvýšení tepelné izolace díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině. Tepelná stabilita zelené střechy se tak může zvýšit až o 25%.

Pro mnoho lidí je zajímavá také estetická funkce zelené střechy. Zelené střechy mění pozitivně vzhled města a pomáhá vznikáním nových relaxačních zón.

Dalšími výhodami zelených střech jsou hygienická funkce, kdy se sníží množství polétavého prachu, zvýší se absorce oxidu uhličitého a sníží se hladina hluku a až o 40 decibelů. V neposlední řadě je potřeba zmínit i ekonomický efekt. Zlepšení zateplení střechy ušetří náklady a vegetační porost chrání střechu a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Vegetační vrstva zelených střech

Pozornost je třeba klást i na porost střechy jako takový. Při použití hydroizolační fólie FATRAFOL 818 lze na střeše pěstovat dvojí typ vegetace:

 • intenzivní střechy (vyšší traviny, letničky, trvalky, keře nízké, střední),
 • extenzivní střechy (mechy, lišejníky, rozchodníky, netřesky, aridní traviny).

Intenzivní porost na vegetační střeše

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny.

Extenzivní porost na vegetační střeše

Střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10% oproti střeše bez vegetační vrstvy.

Střešní zahrada

Střešní zahrada je další plně využitelný prostor, kde se běžně nachází traviny, byliny, trávník, stromy ať listnaté či jehličnaté, keře a další rostliny. Péče o takovou zahradu může být náročnější a intenzivní. Nejdůležitější pro plnohodnotnou funkčnost takové zahrady je volba jednotlivých prvků střešní zahrady a souvrství.

Realizujeme nejen kompletní návrh všech prvků střešní zahrady, ale i vlastní izolaci ploché střechy. U nás se Vám nestane, že se jedna firma vymlouvá na neodbornou montáž firmy jiné. Od nás dostanete komplexní řešení od návrhu, přes izolaci střechy až po realizaci střešní zahrady.

Inspirace pro střešní zahrady